مقصود الطالب فی تقریر مطالب المنطق و الحاشیه

مشخصات

ناشر: پدیدآوران: محمدعلی کرامی موضوع: تفتازانی، مسعودبن‌عمر، 792 - 722 ق. تهذیب المنطق و الکلام - نقد و تفسیر,منطق - متون قدیمی تا قرن 14,ملاعبدالله‌حسین‌بن‌یزدی، - 1015؟ ق. الحاشیه - نقد و تفسیر تعداد صفحه: 340 قطع: نوع جلد: تاریخ نشر: 68/01/04 نوبت چاپ: 2 محل نشر: شمارگان: 1000 رده دیویی: 160 زبان کتاب:

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده سازی است.
برای دریافت کتاب عجله دارید؟ اینجادرخواست بنویسید ما آنرا در اولویت میگذاریم.کلیک کنید

توضیحات