فیزیولوژی پزشکی

مشخصات

ناشر: پدیدآوران: آرتور گایتون, فرخ شادان موضوع: تعداد صفحه: 736 قطع: نوع جلد: تاریخ نشر: 68/01/01 نوبت چاپ: 10 محل نشر: شمارگان: 6000 رده دیویی: 612 زبان کتاب:

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده سازی است.
برای دریافت کتاب عجله دارید؟ اینجادرخواست بنویسید ما آنرا در اولویت میگذاریم.کلیک کنید

توضیحات