پرسشها و مسائل بنیادی فیزیک

مشخصات

ناشر: پدیدآوران: مایکل جان هاجسن, شاهده سعیدی موضوع: تعداد صفحه: 354 قطع: خشتي نوع جلد: تاریخ نشر: 75/11/24 نوبت چاپ: 3 محل نشر: شمارگان: 4000 رده دیویی: 530 زبان کتاب:

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده سازی است.
برای دریافت کتاب عجله دارید؟ اینجادرخواست بنویسید ما آنرا در اولویت میگذاریم.کلیک کنید

توضیحات