معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه

مشخصات

ناشر: پدیدآوران: سیدابوالقاسم خوئی موضوع: محدثان شیعه تعداد صفحه: 540 قطع: نوع جلد: تاریخ نشر: 69/03/01 نوبت چاپ: 1 محل نشر: شمارگان: 4000 رده دیویی: 297.2924 زبان کتاب:

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده سازی است.
برای دریافت کتاب عجله دارید؟ اینجادرخواست بنویسید ما آنرا در اولویت میگذاریم.کلیک کنید

توضیحات