انسان در لوله آزمایش

مشخصات

ناشر: پدیدآوران: نورالدین فرهیخته موضوع: تعداد صفحه: 147 قطع: نوع جلد: تاریخ نشر: 58/01/01 نوبت چاپ: 1 محل نشر: شمارگان: رده دیویی: 500 زبان کتاب:

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده سازی است.
برای دریافت کتاب عجله دارید؟ اینجادرخواست بنویسید ما آنرا در اولویت میگذاریم.کلیک کنید

توضیحات