جنایت و مکافات

مشخصات

ناشر: پدیدآوران: فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی, اسحق لاله زاری موضوع: داستانهای روسی - قرن 19 تعداد صفحه: 396 قطع: نوع جلد: تاریخ نشر: 70/04/01 نوبت چاپ: 9 محل نشر: شمارگان: 4000 رده دیویی: 891.733 زبان کتاب:

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده سازی است.
برای دریافت کتاب عجله دارید؟ اینجادرخواست بنویسید ما آنرا در اولویت میگذاریم.کلیک کنید

توضیحات