سرطانزائی و سرطان شناسی دامپزشکی

مشخصات

ناشر: پدیدآوران: ایرج سهرابی حقدوست موضوع: تعداد صفحه: 516 قطع: نوع جلد: تاریخ نشر: 70/03/01 نوبت چاپ: محل نشر: شمارگان: 3000 رده دیویی: 636 زبان کتاب:

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده سازی است.
برای دریافت کتاب عجله دارید؟ اینجادرخواست بنویسید ما آنرا در اولویت میگذاریم.کلیک کنید

توضیحات