ایدئولوژی چیست؟ نقدی بر ایدئولوژی های غربی

مشخصات

ناشر: پدیدآوران: ژان بشلر, علی اسدی موضوع: تعداد صفحه: 364 قطع: نوع جلد: تاریخ نشر: 70/04/01 نوبت چاپ: محل نشر: شمارگان: 3000 رده دیویی: 320.5 زبان کتاب:

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده سازی است.
برای دریافت کتاب عجله دارید؟ اینجادرخواست بنویسید ما آنرا در اولویت میگذاریم.کلیک کنید

توضیحات