شکل فیلم

مشخصات

ناشر: پدیدآوران: سرگی میخائیلوویچ آیزنشتین, پرتو اشراق موضوع: تعداد صفحه: 371 قطع: نوع جلد: تاریخ نشر: 69/11/01 نوبت چاپ: 1 محل نشر: شمارگان: 3300 رده دیویی: 791 زبان کتاب:

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده سازی است.
برای دریافت کتاب عجله دارید؟ اینجادرخواست بنویسید ما آنرا در اولویت میگذاریم.کلیک کنید

توضیحات