زندگی در جنگ و صلح

مشخصات

ناشر: پدیدآوران: برایان اورکوهارت, حسن مشهدی موضوع: تعداد صفحه: 468 قطع: نوع جلد: تاریخ نشر: 69/05/01 نوبت چاپ: 1 محل نشر: شمارگان: 5250 رده دیویی: 920 زبان کتاب:

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده سازی است.
برای دریافت کتاب عجله دارید؟ اینجادرخواست بنویسید ما آنرا در اولویت میگذاریم.کلیک کنید

توضیحات